Privacybeleid

Corebeth Guitar Shop (hierna afgekort te noemen als CGS) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt van de diensten van, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan CGS verstrekt

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

CGS kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Uw IP-adres

WAAROM CGS GEGEVENS NODIG HEEFT

CGS verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan CGS uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst in opdracht.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAART

CGS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

CGS verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website kunnen algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

COOKIES

Een ‘Cookie’ is een klein stukje text dat de website plaatst in de browser in het apparaat waarmee je onze website bezoekt (bijvoorbeeld een computer, tablet of smartphone)

Een cookie banner kan getoond worden op onze website met de vraag om cookies te mogen gebruiken. Je hebt de keuze om cookies wel of niet te accepteren op basis van de informatie van de banner. Als je geen toestemming geeft wordt jouw device niet gevolgd voor marketing gerelateerde activiteiten. Sommige cookies zijn echter nodig om de website goed te kunnen laten functioneren. Dit soort cookies worden niet geblocked door de cookie banner.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@corebethguitarshop.nl  CGS zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Je hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens via the de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

BEVEILIGEN

CGS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@corebethguitarshop.nl . https://corebethguitarshop.nl is een website van Corebeth Gitaar Shop . Wij zijn als volgt te bereiken:

Vestigingsadres:

Handelstraat 11

2901JC Capelle aan den IJssel

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 73810967

Telefoon: +31683798744

E-mailadres: info@corebethguitarshop.nl